Posts

Akwedukt | Aqueduct

Mój obraz na aukcji charytatywnej | My Painting on the Charity Auction

Wystawa w Galerii MOK w Piotrkowie Trybunalskim | Exhibition

Zaproszenie na wystawę | Invitation on my Exhibition