Posts

Wystawa "Pustka żywiołów" | The Exhibition "The Void of Elements"

Zaproszenie | Invitation

Atlas, Ziemia, Uniseks | Atlas, Earth, Unisex

Wystarczy | Just Enough

W dal i w kole | Distance and In Circle

Okularnica, Okno i Odbicie | Bespectacled, The Window and Reflection

Moje prace w "Młodej Galerii" | My painting in "Młoda Galeria"

Schodzenie na ziemię w klubie | Descent to the Ground in the Club

Trzy nowe obrazy w kwadracie | Three New Paintings in Squere

Nowe obrazy w nowej galerii | New Paintings in New Gallery

Wernisaż wystawy "Forum Sztuki" | Opening of the Exhibition

Zaproszenie na wystawę | Invitation on the Exhibition

Akwedukt | Aqueduct