Zaproszenie na wystawę | Invitation on my Exhibition

Serdecznie zapraszam na wystawę moich prac z cyklu Kompozycje.
Obrazy prezentowane będą w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. 3 Maja 12, od 16 listopada do 9 grudnia.

Zapraszam!

I have pleasure to invite you on the exhibition of my paintings from the "Compositions" cycle.
Pictures will be presented in the MOK Gallery, in Piotrkow Trybunalski, 3 Maja Street no 12, from 16th of November till 9th of December
Feel invited.


Comments