Mój obraz na aukcji charytatywnej | My Painting on the Charity Auction

Ten obraz, 18-sty z serii kompozycje namalowałem specjalnie na aukcję charytatywną na rzecz dzieci z Przedszkola nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Można go obejrzeć na wystawie w Galerii MOK. Licytacja odbędzie się 3 grudnia. Polecam!

This painting, 18th in a series of compositions have been painted especially for a charity auction for children from Kindergarten No. 11 in Piotrkow. You can see it on the exhibition in the Gallery MOK mentioned in the below post.. Bidding will take place on December 3. I recommend!

Piotr Duda, "I co dalej", olej, 60x60 cm | And what is next, oil

Comments