Moje obrazy w kawiarni Przystanek MDM | My paintings in MDM Stop Cafe

Osiem moich obrazów z serii "Kompozycje" oglądać i kupić  można w kawiarni Przystanek MDM, przy ul. Waryńskiego 9 w Warszawie.  Zapraszam!

You can see and buy eight my paintings from  the cycle "Compositions" in MDM Stop Cafe, Waryńskiego street no 9 in Warsaw. Feel invited.


Comments