Na krześle, Trzy Gracje i Kariatyda | On the Chair, Three Graces and Caryatid

Kobiety wkomponowane w moje nowe kompozycje.
Women composed in my new composition.

Szczegóły tutaj>>      Details>>

Comments