Wystawa w ASP w Łodzi | The Exhibition in the Academy of Art in LodzW Galerii Biała Ściana w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przez dwa najbliższe tygodnie oglądać można prace absolwentów studiów podyplomowych na kierunku "Malarstwo i Rysunek". Wśród kilkudziesięciu prac moje martwe natury, kompozycje i rysunki. Serdecznie zapraszam!


Dozen artworks by students of post-gradueated study in Painting and Drawings faculty you can see in the next two weeks in "Galeria Biała Ściana" in Academy of Art in Lodz. There are some my still lifes, compositions and drawings on the exhibition. You are cordially invited!


Comments