Mój obraz na aukcji charytatywnej | My Painting on the Charity Auction

W ostatni piątek mój obraz "Osaczona" został sprzedany na aukcji charytatywnej. Jestem szczęśliwy, że mogłem wesprzeć szczytny cel i mam nadzieję, że obraz będzie cieszył oko nabywcy.

My painting "Trapped" was sold on the charity auction last Friday. I'm happy I could support a good cause and I hope my painting will be pleased to the buyer's eyes.

Podziękowanie od organizatora aukcji za przekazanie obrazu. 
Thanks from organizers of the auction
Jeszcze w lipcu moje obrazy będzie można zobaczyć na dwóch wystawach w Warszawie i Łodzi. Szczegóły podam wkrótce.

My painting will be shown on two exhibitions in Warsaw and Lodz in June. Details soon.

Comments