Kompozycja | Composition

Nowa seria, nowy pomysł "Kompozycja" | New cycle, new idea, "Composition".Comments