Jeszcze Praga | Still Prague

Pomysł zaświecił mi w głowie nagle, porzuciłem Olimp i zacząłem malować "Wpadkę na Hradczanach".
The idea lit in my head suddenly and I left Olympus and started painting, "Setback in Prague".

Piotr Duda, początek malowania, starting to paint.
fota, która mnie zainspirowała, photo that inspiring me


Comments