Gallery II


Piotr Duda, Dziewczyny w sieci / Internetowe 3 gracje, olej, 50 x 70 cm |
Women in the net / 3 Graces oilPiotr Duda, Akwedukt, olej, 50 x 70 cm | Aqueduct oilPiotr Duda, Blondynka, olej, 50 x 70 cm | Blonde on the blue planet, oil  Piotr Duda, Wakacje singielki, olej, 50 x 70 cm | Single Woman' s Vacation, oilPiotr Duda, Plantacja, olej, 50 x 70 cm | Plantation, oilPiotr Duda, Centrum satelitarne, olej, 50 x 70 cm | The Satellite Center, oil


Piotr Duda, Wiosna, olej, 80 x 60 | Spring, oil Piotr Duda, Pragnienie, olej, 80 x 60 cm | Desire, oil


Piotr Duda, Instalacja olej, 50 x 70 cm | Installation, oil

Comments